Öppen verksamhet Karlshamn

Mötesplatser för äldre i asarum

Kontakta kommunen Träffpunkterna öppnas igen Våra träffpunktverksamheter öppnas på ett ansvarsfullt sätt där vi följer myndigheternas rekommendationer.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Öppnandet sker gradvis under sommaren. Vill du delta på en träffpunkt?

Vi ska göra allt vad vi kan för att ha så korta driftstopp som möjligt. Ni kan använda avloppet som vanligt under avstängningen. Vattnet kan bli missfärgat efter driftstopp och det avhjälps genom att spola tills det är borta. Tänk på att spola i en kran nära inkommande ledning i huset, för att undvika att avlagringar från ledningen sätter stopp i kranen.

Vänligen ta kontakt med träffpunkten. Läs mer under varje träffpunktverksamhet.

mötesplatser för äldre i asarum

Våra träffpunkter för seniorer är mötesplatser som erbjuder stimulans och social gemenskap genom olika aktiviteter. På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få stöd i vardagen.

Öppettiderna och tillgängligheten på träffpunkterna styrs efter önskemål och behov hos dig och andra besökare.

Därför kan öppettiderna variera mellan mötesplatser för äldre i asarum.

mötesplatser för äldre i asarum

Träffpunkterna bedrivs som en öppen verksamhet. Det innebär att alla är välkomna, men vi riktar oss främst till dig som är senior.

mötesplatser för äldre i asarum

Delta i aktiviteter På träffpunkterna kan du delta i gemensamma aktiviteter och evenemang. Vi har även möjlighet att planera för individuella aktiviteter i träffpunktsverksamheten.

mötesplatser för äldre i asarum

Aktiviteterna på träffpunkterna utformas efter dina och andra besökares behov och önskemål samt efter de förutsättningar som finns för verksamheten. Underhållning och kultur Exempel på aktiviteter våra träffpunkter anordnar är underhållning i form av olika kulturarrangemang som musik och teater, gudstjänst, modevisning, inbjudna föreläsare med mera! Frivilliginsatser är vanligt på träffpunkterna.

mötesplatser för äldre i asarum

Alla träffpunkter har nätverksuppkoppling och surfplatta för till exempel filmvisning och för att lyssna på musik eller spela spel. Stärka det besökarna kan göra Personalen arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som handlar om att stärka och bibehålla de färdigheter besökarna har så långt det är möjligt.

mötesplatser för äldre i asarum

Det innebär att personal inte tar över besökarnas förmåga att agera självständigt. Objektlistning på sidan Träffpunkter.