Mariestads kommun - Mariestads-Tidningen

Arvika östra mötesplatser för äldre, Studieförbundet Vuxenskolan

Foto: Kajsa Juslin, Anna-Stina Tallmyren Den sedan tidigare pressade situationen för fritidsgården i Degerfors blir än mer oviss när politikerna beslutar om att återigen omplacera verksamheten.

arvika östra mötesplatser för äldre aktiviteter dejt stockholm

Anna Nordqvist M ställer sig skeptisk till beslutet med en oro för ökade åldersskillnader. När kultur- och utbildningsnämnden, KUN, i Degerfors den 1 juli höll det sista mötet inför sommaren så fattades ett beslut - på inrådan av samma nämnds motsvarande förvaltning - om att återigen flytta på kommunungdomarnas fritidsgård.

Befarar osämja Verksamheten, som sedan förra flytten varit placerad i källaren på Folkets hus, kommer i och med torsdagens beslut hålla till på Stora Vallaskolan framöver.

Visa alla Vad är ett äldreboende? Äldreboende är för dig som behöver vård- och omsorg dygnet runt.

Anna Nordqvist M reserverar sig mot beslutet och hyser sin oro över att ett samspel mellan de äldre och yngre ungdomarna kan bli svåråtkomligt. Eftersom det har förekommit vissa oroligheter på skolan så är det mest med omtanke för de yngre som jag har reserverat mig mot beslutet.

arvika östra mötesplatser för äldre hjärnarp- tåstarp träffa tjejer

Då krävs det bra fritidsledare som finns på plats, säger Nordqvist och fortsätter: — När flytten nu blir av så ska vi göra en utvärdering på hur det har fungerat efter en termin med fritidsgård skolan.

På så vis får man utreda hur en sån här lösning skulle påverka de yngre barnen, förklarar Nordqvist.

  • Läs om skillnad mellan seniorboende, trygghetsboende och äldreboende Hur ställer man sig i kö till seniorboende?
  • Milf söker sex

Överstiger budget I ärendets handlingar framgår att fritidsgården för budgetåret har tilldelats 1 kronor. Av den dryga miljonen utgör 82,2 procent lönekostnaderna för mötesplatser för äldre i tillberga två medarbetare medan kostnaderna för lokal motsvarar 21,5 procent av den budgeterade summan.

Således överstiger alltså kostnaderna årets budgetram med nästan fyra arvika östra mötesplatser för äldre, varför nämndordförande Kim Bäckström V ser klara ekonomiska fördelar med en återflytt till högstadieskolan även om det, enligt han själv, inte är det huvudsakliga skälet till beslutet. Vi gör nu ett nytt försök att få en bättre och mer frodig verksamhet.

  • Lyssna Träffpunkt Strand och Vågen Verksamheten på Träffpunkt Strand och Träffpunkt Vågen har som mål dels att ge en meningsfull vardag genom social samvaro och aktivering, dels att avlasta den närstående.
  • Lännäs online dating

Det finns arvika östra mötesplatser för äldre logik i att flytta verksamheten till skolan och egentligen är det personalen själv som har yttrat att det passar bättre och då tillstyrker vi detta, berättar Bäckström och tillägger att en flytt, organisatoriskt sett, vore fördelaktigt då man skulle få resurserna i form av personal och annat närmre till hands.

Betydande fråga När man för några år sedan flyttade på fritidsgården från Vallaskolan till Folkets hus källare så hade man planer på att anordna aktiviteter där både biosalong och scen i samband med teaterutövande skulle nyttjas. Enligt Bäckström så har visionerna knappast realiserats varför man nu hoppas få en mer aktiv verksamhet.

arvika östra mötesplatser för äldre single i årstad

Vårdnadshavare har uttryckt att det, för barnens skull, känns tryggare att vistas på skolan än att ha det i centrum. Så med hänsyn till det har vi fått en annan bild av situationen, fortsätter Bäckström.

Uppdragsutbildning västra Värmland