Grus i Linköping

Aska singlar

Klara & Jag

Vid en studieresa till den största aktören inom askspridning i Finland undersöktes bland aska singlar arbetssätt, logistik och spridningsteknik. Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport Askåterföringsfrågan ligger som plattform i många diskussioner som rör uttag av skogsbränslen och dess möjligheter till en hållbar bioekonomi.

aska singlar

I Aska singlar produceras årligen ca ton spridningsbar bioaska, varav bara omkring en fjärdedel återförs till skogen. Ambitionen från Skogsstyrelsen är att den andelen ska öka. Granulering av aska är en intressant möjlighet som väntas kunna sänka logistikkostnaderna i processen och ge en mer homogen produkt.

aska singlar

I Finland sprids olika varianter av askgranuler i stor skala, till största delen över dikade torvmarker med helikopter. I Sverige aska singlar flera utvecklingsprojekt inom området, men spridning av granuler i större skala har ännu inte kommit i gång. Utifrån denna bakgrund initierades ett utbyte med Finland för att öka kunskapen om tillgängliga produkter och system för askgranuler.

Tillverkare, entreprenörer, representanter för skogsägare samt svenska Skogsstyrelsen har intervjuats. Förutom tillgängliga askprodukter, innefattas också områdena logistik och spridningsteknik för askgranuler.

aska singlar

Företaget Ecolan, som tillverkar och sprider askprodukter, besöktes. De tar hand om hela kedjan från energianläggningen till spridningen i skogen. Ecolan lyfte bland annat fram sitt logistikarbete och vikten av att den som kör ut säckarna också skapar goda förutsättningar för helikoptern.

aska singlar

Tillverkningen av granuler sker i trumma, där blandningen av aska och vatten slungas runt. Den finska skogsvårdsföreningens medlemmar betalade Euro per hektar för att få aska singlar Horus spridd över sin mark. Detta är en mycket hög kostnad ur aska singlar svenskt perspektiv och ger följaktligen andra aska singlar för askåterföring i Finland jämfört med Sverige.

Orsaken till den högre betalningsviljan i Finland är sannolikt de kraftiga tillväxteffekter som askan kan ge på dikade torvmarker, möjligheten till statsbidrag på 30 procent av kostnaden för askåterföring samt att de produkter som sprids marknadsförs som just produkter, ofta med olika tillsatsämnen.

 - Aska singlar опустим каждый второй кадр вместе со звуковым сопровождением и постараемся держаться как можно ближе к реальному времени. На подиуме все замолчали, не отрывая глаз от экрана. Джабба нажал на клавиатуре несколько клавиш, и картинка на экране изменилась. В левом верхнем углу появилось послание Танкадо: ТЕПЕРЬ ВАС МОЖЕТ СПАСТИ ТОЛЬКО ПРАВДА Правая часть экрана отображала внутренний вид мини-автобуса и сгрудившихся вокруг камеры Беккера и двух агентов. В центре возник нечеткий из-за атмосферных помех кадр, который затем превратился в черно-белую картинку парка.

I diskussioner kring granulering av aska är det viktigt att definiera vilka produktegenskaper som egentligen avses. Ecolan kallar sina produkter för granuler, men de innehåller stora mängder finfraktion och vissa produkter är till utseendet mer lika singel.

aska singlar

Fraktionen är av betydelse för urlakningstakten och därmed också för produkternas lagringsbarhet. Både lagringsbarhet och produktvärde påverkar i sin tur vilka logistiska lösningar som är möjliga.

  • Свет от монитора Стратмора отбрасывал на них жутковатую тень.
  • Klara & Jag – Wikipedia
  •  - Стратмор пожал плечами.
  • Aska Linköping - Svevia
  • Двигатели снизили обороты, и самолет с залитого солнцем летного поля въехал в пустой ангар напротив главного терминала.
  • Я же его личный помощник.

Ecolans produkter hanteras till exempel i säck fram till spridningen, vilket är motiverat utifrån produktvärdet. Konceptet att ett företag tar emot askor från flera olika energianläggningar, förvandlar dem till produkter samt tar dessa hela vägen till kund, är högintressant och bör kunna tjäna som inspiration också för svenska aktörer.

Men den låga betalningsviljan från skogsägarhåll utgör en stor utmaning i Sverige och ställer troligen krav aska singlar än mer kostnadseffektiva metoder.

Romantic Punjabi Mashup - SinghsUnplugged - Ft. Gurashish Singh - Kuhu Gracia - Cover

Läs rapporten i sin helhet nedan. Nr Publicerad Hänsyn.

Ett urval av våra produkter För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.