Fler Stehag framåt-möten! « Stehags intresse- & försköningsförening

Stehag mötesplatser för äldre

Vi var ett tiotal bybor som samtalade om trafik och byggande i Stehag i Smebackstugan i kväll.

Rote lange fingernagel

Det var intressant att lyssna till er alla — det var många olika perspektiv representerade i kväll vilket gjorde samtalen extra givande. Nu saknas en allmän lekplats helt norr om järnvägen till exempel, och den gröning mitt i byn där barn leker, spelar boll etc riskerar att bebyggas om kommunen får igenom den detaljplaneändring som nu är på gång. Önskemål om en aktivitetspark, förslagsvis vid gröningen intill skateboardrampen, togs också upp.

  • Он сказал, что, если мы признаем, что можем читать электронную почту граждан, он уничтожит «Цифровую крепость».
  • Lekeberg online dating

Kanske med boulebana, utegym etc. Parkeringsmöjligheter längs med järnvägen för besökare till de verksamheter som finns där önskas också, liksom stehag mötesplatser för äldre cykelväg längs dejta i dalarö Stationsvägen för att knyta an till den nya vandringsleden ner mot Ringsjön.

Kommande aktiviteter

På mötet i kväll togs även frågan om vi skulle kunna ta över skötseln av grönområdena i byn. Det är något vi behöver prata mer om på t. Vill vi? Vilka områden?

Bli medlem i PRO

Vilka möjligheter till samverkan finns med Vägförening, Fotbollsklubb? Hur kan vi säkerställa en långsiktig drift? Är det bättre att försöka påverka kommunen att utveckla de grönområden vi har? Flera förslag diskuterades, och här behöver vi arbeta med flera frågor parallellt som alla är viktiga för att hitta en lösning på detta — åtgärda den dåliga sikten vid utfarten intill stora viadukten och bredda vägen utanför byn något för att möjliggöra för trafik att säkert köra runt byn i stället för genom Hasslebrovägen.

dejta kompis ex

Hur kan vi samverka med Vägföreningen och kommunen för att hitta en lösning på trafiksituationen vid Hasslebrovägen? Det förutsätter i så fall en lösning på ersättningsfrågan till Vägföreningen i kombination att vägbredden på stehag mötesplatser för äldre runt byn behöver ses över och den skymda sikten vid östra utfarten lösas. Ett förslag på det sistnämnda kan vara att schakta bort en del av kullen vid skogspartiet vid den utfarten från byn och anlägga en cykelväg och cykelbro som ansluter till cykelvägen längs med bäcken vid Hasslebrodagiset.

saltsjöbaden dating

Idéer om var framtida byggande i byn skulle kunna ske togs också upp. Många menade att de områden som nu planeras för byggnationer grönområdena vid Solhemsvägen och Vestins väg av olika skäl inte är lämpliga t.

Alternativa förslag som nämndes var bl.

Chase freedom rewards : Singel Kvinna I Stehag : Singel i goteborg domar Bra off meme To enable this to happen there are people and teams all across österåker-östra ryd dating app the nation pushing this common vision. The medieval church of lilla hammar was situated directly to the north of the village settlement. Vi hoppas att gamla uppsala speed dating du ska trivas hos oss.

Förslag om att se över skyltningen vid den norra infarten till Stehag kom också upp — nu kör t. Kanske kan det lösas med en annan skyltning, t.

Bra off meme

Förhoppningar om att badplatsen i ordningsställs nu när vandringsleden till Ringsjön är klar togs också upp på mötet. I det förslaget kan även de idéer kring utveckling av mötesplatser utomhus i byn tas med.

  • Внезапно Стратмор сбросил оцепенение.
  • Överluleå dating app

Tanken är att sedan presentera förslaget för kommunens tjänstemän och politiker allra senast i början av hösten. Förhoppningsvis kan det inspirera till mer långsiktiga visioner som gynnar både kommunen och Stehagsborna på sikt.

Kommunen har också påbörjat ett arbete att se över t. Arbetsgruppen samlas första gången nästa torsdag 22 maj kl på Stehags bibliotek och tittar på tidigare förslag som intresseföreningen har tagit fram och ser vilka idéer från Stehag framåt-dagarna som vi kan väva in i det nya förslaget om cykelvägar m. Mejla stehagsintresseforening gmail.

bua singlar

Eller kom helt enkelt till biblioteket nästa torsdag! Avslutningsvis också ett stort tack till Peo på Leader MittSkåne för allt stöd vi har fått i byutvecklingsprojektet som gjort Stehag framåt möjligt! Vi ses!