Account Options

Göteborgs vasa mötesplatser för äldre. Digikult – mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken

Flexlinjen Centrum

Namnet Göteborg[ redigera redigera wikitext ] Namnet Göteborg började användas för staden i början av talet. Alternativa stavningar har bland annat varit GiötheborgGöteborgh och Gothenburg och Gamble Gotenborg Själva namnet kommer ursprungligen av att Göteborg var en befäst stad vid Göta älv.

I stadens privilegiebrev, första paragrafen och första meningen, står det: För det första, skal denne Stad, heta och kallas Götheborgh, [17] På engelska används idag namnet Gothenburg, vilket gör Göteborg unikt som den enda staden i Sverige med ett vedertaget engelskt namn.

Bland andra utländska namnformer kan spanskans och portugisiskans Gotemburgo och isländskans Gautaborg nämnas. På danska, norska och färöiska förekommer ibland stavningen Gøteborg. De franska och tyska varianterna Gothembourg och Gotenburg används sällan nu för tiden.

Du kan även söka

På talet kallade holländarna under en period Göteborg för Nya Amsterdam göteborgs vasa mötesplatser för äldre grund av stadsplaneringen.

Göteborg kallas ibland fortfarande för "Lilla London" vilket härstammar från talet då Göteborg industrialiserades med hjälp av, bland andra, inflyttade britter som dessutom deltagit i stadens uppbyggnad från första början.

Anledningen är det geografiska läget, som medger direktförbindelser till de internationella sjöfartslederna via hamnen.

Historia och utveckling[ redigera redigera wikitext ] Kopparstick från cirka av staden Göteborg med söder uppåt. Huvudartikel: Göteborgs historia Det har bott människor i flera tusen år på den plats där Göteborg nu ligger. Under stenåldern fanns redan en bosättning vid Göta älvs utlopp, vid nuvarande Sandarna. Exempelvis finns det elva hällristningslokaler i Göteborg. Via hamnar i Göta älv hade Sverige en användbar direktkontakt med havet i väster, främst genom Lödöse fem mil uppströms vid Ljudaåns mynning.

På talet byggdes fästningen Älvsborg vid mynningen för att befästa Sveriges anspråk. Föregångarna[ redigera redigera wikitext ] År beslöt det svenska riksrådet att anlägga Götaholm på Säveholmen, där Säveån mynnar i Göta älv. Platsen visade sig dock vara olämplig, så därför ändrades läget till området vid det nuvarande Gamlestaden. Där byggdes staden Nya Lödöse en halvmil från havet, som en mer havsnära ersättare till Lödöse. Namnet Götaholm ersattes först efter hårda påtryckningar från Lödöses handelsmän, som ville behålla det redan etablerade namnet.

Visa alla Vad är ett äldreboende? Äldreboende i Göteborg erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre. Ett äldreboende kan vara en kombination av dessa.

Två av de tre stora kranar som finns på Lindholmen Platsen för det nuvarande Göteborgs grundläggning, historiskt kallad "Gullbergs ängar" efter klippan Gullberg, figurerar när Birger jarl här slog läger med sin armé, då han år kom dit för att bland annat underhandla med konung Håkon Håkonsson av Norge om ett gemensamt krig mot Danmark.

Då Gustav Vasa i början på talet försökte karesuando single invånarna i Nylöse att flytta till Älvsborg, bad de att istället få flytta till Gullberg.

Äldreboende Göteborg

Den 17 augusti gav kung Johan III sin byggmästare Ludvig von Hoffwen i uppdrag att genast göra utkast till en plan "skamplun" för en fyrkantig, befäst stad vid Gullberg, som skulle göras ungefär så stor som Kalmar. På våren gav kungen befallning, att stadsbyggandet skulle sättas i verket, men inget tycks ha blivit påbörjat.

Detta kan ha berott på att han inte uttryckligen förbjudit bosättningarna på Älvsborgs och Nylöse gamla stadsgrunder.

frillesås hitta sex överluleå romantisk dejt

Även villkoret för den nya stadens privilegier, att den endast fick bebyggas med stenhus, har troligen verkat avskräckande, eftersom det fanns så få svenskar som kunde mura. Ytterligare en bidragande orsak till att uppförandet av staden inte kom igång, var att Charles de Mornay, ståthållare göteborgs vasa mötesplatser för äldre Älvsborg, ertappades som delaktig i en sammansvärjning mot Johan III. Mornay avsattes från sitt ståthållarskap och blev avrättad i Stockholm 1 september Därmed blev det ingen stad med namnet "Gullberg" eller "Gullborg"?

Däremot sägs i Gustav II Adolfs brev till ståthållaren Nils Stienskiöld den 19 juli angående planerna för det nya Göteborg, att staden skall " Man ser i förgrunden stadsmuren mot söder, troligen Residenset till vänster i göteborgs vasa mötesplatser för äldre och till höger ser man Tyska kyrkan och Gustavi domkyrka med Kvarnberget i bakgrunden.

Ingår i Göteborgs stadsmuseums samlingar. Tillfälliga privilegier utfärdades och regelrätta privilegier undertecknades Staden brändes dock så effektivt av danskarnaatt man först under talet funnit byggnadsrester.

I Privilegiebrevets i 37 göteborgs vasa mötesplatser för äldre, skrivet på både svenska och tyska inledning, heter det "At efter det Wår Herr Fader Carolus IX före satt sig att fundera och uppbygga en Ny Stad den samma Götheborg kallad, Altså hafwe Wi warit allena derpå betänkt, huru Wi måtte åter samma Stad å nyo upbygga, och därstädes til en Köp- Sjö- och Handels-Stad förfärdiga låta". I privilegiebrevet, som gällde mellan ochså reglerades också hur staden skulle styras.

Tre presidenter, en svensk, en nederländsk och en tysk, skulle rotera i tre månaders perioder på posten, och 12 rådmän skulle också utses, 4 svenska, 3 nederländska, 3 tyska och 2 skotska. Kunskap om byggteknik hämtades från Nederländerna och holländare utgjorde i början majoriteten [27] av Göteborgs befolkning, med stor erfarenhet av projektering av sankmark.

Man fick senare tvångsflytta in svenskar i staden. Se Göteborgs befästningar och Göteborgs kanaler. Då Göteborg grundlades tillhörde staden Älvsborgs länoch först bildades Göteborgs och Bohus län.

År besökte Carl von Linné Göteborg under sin Västgötaresa, som företogs på uppdrag av Rikets ständeroch han beskrev då sitt möte med staden: Götheborg war den täckaste skönaste stad ibland alla i Riket Sjelfwa grafwerne äro på sidorna perpendiculairt murade med gråsten, så at gatan til en mans högd står öfwer göteborgs vasa mötesplatser för äldre Broarne eller Bryggorne äro hwälfde; Löfträn äro planterade på ömse göteborgs vasa mötesplatser för äldre om grafwerna, så at denne Stad mycket liknar de Holländska städer.

Husen äro til största delen store och swåra Träbyggningar, af twå wåningar, och nära intil hwarandra stälde, par söker man i askim beslagne med bräder, samt målade med röd eller gul färg, men knutar och fönsterkarmar med hwit eller blå; så at de på någon distance mycket likna stenhus Ritad af A.

Lindgren Göteborg blomstrade från mitten av talet fram till början av talet, bland annat tack vare Ostindiska kompaniet och det gynnsamma läget under Napoleonkrigen. Bjärred dejting runt staden hindrade expansion och togs beslut under landshövding Carpelan att riva murarna.

Göteborg växte som industri- och handelsstad under slutet av talet och utvecklades under talet till en stor varvsstad. Under den stora emigrationsperioden under senare delen av talet och början av talet från Sverige var en av de vanligaste rutterna för att ta sig till Amerika via Göteborg. Postgatan, dåvarande Sillgatanvar den göteborgs vasa mötesplatser för äldre samlingsplatsen för alla emigranter som kom till Göteborg.

Många fortsatte sedan sin resa med Wilsonlinjens ångare från Göteborg till Hull. Därifrån tog de tåg genom England till Liverpool där de kunde fortsätta resan till New York.

En del av hamnområdet heter i dag Amerikakajen men det är efter Amerikalinjen under en senare period. Under talets andra hälft tog textilindustrin över som viktig ekonomisk kraft i Göteborg, för att senare övertas av verkstadsindustrin med kommande världsföretag som exempelvis SKF och Volvo. Efter att varven hade lagts ner och den tunga industrin kraftigt minskat har Göteborg i stället blivit allt viktigare ur evenemangssynpunktsom utbildningsstad och som plats för handel.

Stora utländska kedjor väljer att etablera sig i Göteborg på grund av det gynnsamma läget och för att kostnaderna är betydligt lägre än i Mälardalen.

August Strindberg provspelade i november för den fruktade teaterdirektören Wilhelm Åhman på Stora Teatern i Göteborg. Hans intryck av staden blev så starka att hans alter ego Johan i romanen Tjänstekvinnans son, beskrev Göteborg på ett koncentrerat sätt: "Mörk, korrekt, dyr, högfärdig, sluten låg den instängd mellan sin ringmur av stenknallar och gjorde honom, den livlige uppsvensken, van vid Stockholms leende natur, trist.

Det var en kopia av huvudstaden, men en förminskad, och Johan kände sig som överklass gentemot detta i utveckling stående samhälle.

mötesplatser för äldre i sålanda dunker- lilla malma dating app

Men han märkte dock, att här fanns något som saknades i huvudstaden. Gick han ner till hamnen såg han en flotta som var destinerad till utlandet nästan helt och hållen, och Stora fartyg upprätthöllo förbindelser med kontinenten. Människorna och husen föreföllo icke så exklusivt bipolär dejting, tidningarna voro likasom mera vakna på de stora rörelserna ute i världen.

Här skulle Stockholm ha legat, här vid en vik av världshavet, under det att nu huvudstaden låg i en krok borta i Östersjön. I sanning, här låg cellen till ett nytt centrum, och nu förstod han, att Stockholm icke längre var Nordens medelpunkt utan att Göteborg höll på att bli det.

dating apps i sköllersta torup dejtingsajt

Huvudartikel: Stadsplanering i Göteborg När Gustav II Adolf valde platsen för det nya Göteborg, som han långt innan Sverige återfick Älvsborgs fästning hade bestämt sig för att grunda, föll hans ögon på den fuktiga, sanka strandängen mellan bergsknallarna vid Göta älvs mynning. Han såg hur en av hans drabanter klafsade omkring i gyttjan mellan grästuvorna, och göteborgs vasa mötesplatser för äldre därför sina följeslagare, om där inte var alldeles för blött.

En av dessa, Johan Pedersson Schult efter adlandet Johan Adler Salvius [ifrågasatt uppgift]som hade studerat stadsbyggnadskonsten i Holland, lär då ha svarat: "Det tror jag inte alls, Eders Majestät.

Man kan påla, och man kan dränera.

 • Slottsberget, Lindholmen i nutid sett från sydväst Göta älv.
 • Ärla träffa singlar
 • Singel kvinna i löddeköpinge
 • Сьюзан смотрела на него с сомнением.
 • Oppmanna dating apps
 • Dating sites i slottsbron

Jag föreslår, att man avstår från att gräva någon utvidgad hamnbassäng här nere mellan bergen och i stället lägger en bred kanal rakt in över gräset och kanske en tvärkanal, som går ut på andra sidan det lilla berget.

Det suger upp vattnet och båtarna ligger minst lika bra. Så kan man bomma för kanalmynningarna också, nattetid och i krig. Den första upprättades — och var av nederländsk modell och omfattade stadens centrum som byggdes med befästningsverk och kanaler, se Göteborgs kanaler.

Vardaga Villa Ekeberg

Staden indelades från början i fem kvarter: Det första låg i väster och hade sin utfart genom Karls port innanför Holmgårds- eller Hålegårdsbastionen. I detta kvarter låg Lilla Torget precis som nu, och var från början hamnplats och fisktorg.

byske dating site dejting svarta män

I andra kvarteret byggdes den första kyrkan, den så kallade Brädekyrkan, därefter Svenska kyrkan, sedermera Gustavi domkyrka. Sannegårdshamnen Tredje kvarteret låg öster om nuvarande Östra Hamngatan och söder om Stora Hamnkanalen. I det fjärde kvarteret låg Drottningporten mot öster. Det femte kvarteret innehöll Stora Torgetrådhushögvakt, Kronhuset och Tyska kyrkan.

Här bryts ensamheten för Vasastans äldre

Inte förrän början av talet utvecklades stadsplanen och vallar och försvarsanordningar revs. Götatunneln Efter Götatunnelns färdigställande har stora ytor mark frilagts på Göteborgs Södra älvstrand. Denna mark har man ännu inte bestämt hur den ska bebyggas, men den ska ingå i Göteborgs "nya" stadskärna. Detta innebär bland annat att Göteborg ska växa med minst 8 invånare årligen, och år ska Storgöteborg omfatta 1,5 miljoner invånare.

För att lyckas med detta krävs minst 15 nya bostäder och 40 nya arbetsplatser inne i centrum.

 • Visa alla Vad är ett äldreboende?
 • Guldsmedshyttan speed dating
 • Frillesås hitta sex
 • Tidningsarkiv Här bryts ensamheten för Vasastans äldre Var fjärde senior i Vasastan saknar en nära vän.
 • Dejtingsajt gunnared
 • Par söker man i sorunda

För att få plats med alla dessa bostäder krävs att stadskärnan utökas med områdena GullbergsvassSödra ÄlvstrandenFrihamnenRingönÖstra Kvillebäcken och Backaplan. Detta kan dock inte bli verklighet förrän "Vision K" är uppfylld. Visionen innebär att år ska hälften av alla resor i Göteborg göras med kollektivtrafiken. För att detta ska fungera krävs bland annat en ny älvförbindelse, att spårvagnsringleden Kringen slutförs samt att Västlänken byggs.

Andra områden utanför stadskärnan som ska exploateras och renoveras är Frölunda torgKärra och Gamlestaden.